Terras de Celanova e Serra do Xurés

Santuario da Nosa Señora do Val de Poulo

Santuario da Nosa Señora do Val de Poulo

Santuario situado no monte. O edificio, sen terminar é barroco.

Santuario situado no monte.

O edificio, sen terminar é barroco. No exterior destaca o dobre cimborrio, anterior e posterior, ambos octogonales e rematados en lanterna. No interior destaca a cuberta, de cúpula, levantada sobre pechinas, totalmente lisa e apenas decorada.

O máis destacado é o retablo, labrado en pedra. Ten tres rúas e tres corpos, coroados por unha hornacina que alberga unha imaxe do Espírito Santo. Presidíndoo todo atópase a imaxe de Nosa Señora do Val