Terras de Celanova e Serra do Xurés

IGREXA DE SANTA MARÍA DE SBRADO DO BISPO

IGREXA DE SANTA MARÍA DE SBRADO DO BISPO

Igrexa rural do século XIII con elementos románicos e góticos.
Templo de orixe románica do século XIII Pequena igrexa rural. No exterior destacan os grandes contrafortes e ménsulas decorativas da cuberta. Na portada lateral apréciase un estilo gótico, con arco apuntado de transición ao gótico coroado por arquivolta e bólas. No seu interior destaca o fermoso retablo de orixe barroco, que foi construído a raíz dunha reconstrución no século XVII.