Terras de Celanova e Serra do Xurés

Cruceiro de Sanguñedo

Cruceiro de Sanguñedo