Terras de Celanova e Serra do Xurés

Peto de Ánimas de Puxedo

Peto de Ánimas de Puxedo

Trátase dunha estrutura de perpiaño de granito constituído por un pequeno altar cuberto por un ...

Trátase dunha estrutura de perpiaño de granito constituído por un pequeno altar cuberto por un pórtico alintelado e sustentado por dúas pilastras con capiteis dóricos. Sobre a cuberta eríxese unha cruz de pedra flanqueada por pináculos.