Terras de Celanova e Serra do Xurés

Porta de Entrimo

Porta de Entrimo

Centro de Interpretación da Xeomorfoloxía e a Paisaxe do Parque Baixa Limia-Serra do Xurés

Infraestrutura situada nunha vivienda tradicional rehabilitada, cuxa principal finalidade é a de divultar, informar e promover o Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, así como dar a coñecer a súa paisaxe, a través dun centro de interpretación dedicado á súa particular xeomorfoloxía.