Terras de Celanova e Serra do Xurés

PR-G 27 RUTA DE QUEGUAS

PR-G 27 RUTA DE QUEGUAS

Pasa polo monumento megalítico Casa da Moura

O percorrido sae de Queguas en dirección ás Carríns, e desde aquí ata as Cortes da Carballeira, para continuar ata o impresionante monumento megalítico da Casa da Moura e volver de novo a Queguas.