Terras de Celanova e Serra do Xurés

IGREXA DE SAN MARTIÑO DE LOIRO

IGREXA DE SAN MARTIÑO DE LOIRO

Igrexa románica.
Construído no século XII (1110) e posteriormente modificado. Pequena igrexa románica rural, dunha soa nave. Conserva o arco triunfal con ventá sobre a ábsida románica da primeira etapa. Presenta dúas portas laterais ao exterior e na fachada principal presenta unha porta con arquivoltas e tres baquetones que rodean o tímpano, que está formado cunha ventá e dúas figuras humanas que rodean unha cruz. Sobre el discorre unha cornixa perlada sostida por arcos adornados con figuras humanas, mitolóxicas, animais, vexetais e xeométricas. Na cuberta da nave hai un cruceiro e na parte frontal da ábsida un Agnus Dei. A súa fachada occidental amosa claras influencias da Catedral de Ourense.