Terras de Celanova e Serra do Xurés

Igrexa de Santiago de Güin

Igrexa de Santiago de Güin

A igrexa, dunha nave e arcos fajones, presenta ao exterior gran serenidade de liñas. Aos pés abre a

A igrexa, dunha nave e arcos fajones, presenta ao exterior gran serenidade de liñas. Aos pés abre a porta de accesos, arquitrabada, e sobre ela óculo cuadrilobulado. A cornixa presenta as ramplas curvas, con pináculos asentados nos extremos. No centro levántase a espadana dun corpo de arcos, coroada por frontón de notable desenvolvemento.