Terras de Celanova e Serra do Xurés

Capela de Seoane

Capela de Seoane

Capela de planta rectangular e muros de mampostería encintada nos laterais e mampostería de granito

Capela de planta rectangular e muros de mampostería encintada nos laterais e mampostería de granito na fachada frontal. Porta central con dintel e ocos rectangulares a ambos lados. Espadaña sencilla dun arco co final dunha cruz en pedra.