Terras de Celanova e Serra do Xurés

MUSEO DA GAITA DE FOLE

MUSEO DA GAITA DE FOLE

Este museo é un referente mundial para coñecer a gaita popular, as súas partes e a súa historia.
Este museo é un referente mundial para coñecer a gaita popular, as súas partes e a súa historia. Hai un obradoiro no que os visitantes poden ver ferramentas de épocas anteriores e materiais cos que se constrúen as gaitas e as súas pezas. Tamén se realizan múltiples actividades.