Terras de Celanova e Serra do Xurés

Cruceiro de Corvelle

Cruceiro de Corvelle

Cruceiro situado sobre unha plataforma con tres gradas, sobre as que se ubica un monolito cuadrangul

Cruceiro situado sobre unha plataforma con tres gradas, sobre as que se ubica un monolito cuadrangular que serve de pedestal e no que se le a inscrición do posibles ano de construción (1768).