Terras de Celanova e Serra do Xurés

Igrexa de San Xoan de Garabelos

Igrexa de San Xoan de Garabelos

A igrexa presenta planta rectangular con presbiterio resaltado en altura. A portada é de medio punto

A igrexa presenta planta rectangular con presbiterio resaltado en altura. A portada é de medio punto formada por grandes dovelas labradas en forma de casetón, algúns lisas e outros con decoración vexetal. No interior, o retablo maior, de perfil curvo, contémplanse altorelieves do Bautismo de Cristo e Decapitación do Bautista no banco.