Terras de Celanova e Serra do Xurés

A Cela

A Cela

Esta localidade destaca por dous factores: o seu excelente estado de conservación e a particularidad

Esta localidade destaca por dous factores: o seu excelente estado de conservación e a particularidade de que os seus edificios están situados sobre un afloramento de granito.