Terras de Celanova e Serra do Xurés

Monte de San Paio dos Pitos

Monte de San Paio dos Pitos

Localízase na cima dun sobresaliente monte, a 734m. de altitude. Alí atopámonos unha ermida moderna.

Localízase na cima dun sobresaliente monte, a 734m. de altitude. Alí atopámonos unha ermida moderna (Ermida de San Paio), e nela celébrase a famosa romaría de San Paio dous Pitos.