Terras de Celanova e Serra do Xurés

Cruceiro de Vilela

Cruceiro de Vilela

Sobre unha plataforma con gradas se levante un pedestal cuadrangular sobre o que se asenta un fuste

Sobre unha plataforma con gradas se levante un pedestal cuadrangular sobre o que se asenta un fuste circular que remata nun capitel decorado con formas vexetais nas esquinas