Terras de Celanova e Serra do Xurés

Capela de A Ponte Liñares

Capela de A Ponte Liñares

Capela de planta rectangular e nave única, con atrio cuberto apoiado sobre columnas cuadrangulares e

Capela de planta rectangular e nave única, con atrio cuberto apoiado sobre columnas cuadrangulares e cuberta de tella a tres augas. Muros de sillería de graníto e pequena espadana dun arco con remate de cruz en pedra.