Terras de Celanova e Serra do Xurés

Igrexa de A Portela

Igrexa de A Portela

Templo situado preto do monte Lodairo, con nave separada por catro tramos con arcos de medio punto

Templo situado preto do monte Lodairo, con nave separada por catro tramos con arcos de medio punto e capela maior abovedada.