Terras de Celanova e Serra do Xurés

Feira-Mostra derecursos Endóxenos

Feira-Mostra derecursos Endóxenos

Esta feira ten como obxectivo potenciar os produtos locais, así como de concellos limítrofes

Esta feira ten como obxectivo potenciar os produtos locais, así como de  concellos limítrofes; resaltando especialmente a gastronomía.