Terras de Celanova e Serra do Xurés

Capela de Lueda

Capela de Lueda

Capela de planta rectangular e muros de mampostería de granito e grandes perpiaños irregulares nos l

Capela de planta rectangular e muros de mampostería de granito e grandes perpiaños irregulares nos laterais. Porta con dintel e ocos verticais a ambos lados. Cornisa e pequena espadaña con arquitrabes e finalizada cunha cruz. Cuberta de tella a dúas augas.