Terras de Celanova e Serra do Xurés

Igrexa San Salvador de Sande

Igrexa San Salvador de Sande

Edificio dunha soa nave, dividida en catro tramos separados por arcos de medio punto con ...

Edificio dunha soa nave, dividida en catro tramos separados por arcos de medio punto con contrafuertes exteriores e capela maior individualizada e con acceso a través dun arco de medio punto.