Terras de Celanova e Serra do Xurés

Castelo da Vila-Ponte Ganceiros

Castelo da Vila-Ponte Ganceiros

Este lugar serviu no pasado como localización do castelo dende o que se exercía o poder señorial ...

Este lugar serviu no pasado como localización do castelo dende o que se exercía o poder señorial da zona.

Hoxe apenas quedan restos pero aínda se pode apreciar o estilo típico dos castelos de rocha.

Pénsase que a súa orixe dataría no século XII e que tería desaparecido coas revoltas Irmandiñas.