Terras de Celanova e Serra do Xurés

Salgueiro (Pobo)

Salgueiro (Pobo)

Esta pequena aldea conserva o estilo e as características da arquitectura tradicional da ...

Esta pequena aldea conserva o estilo e as características da arquitectura tradicional da Baixa Limia. É a primeira aldea medioambiental de Galicia e para visitala é necesario solicitar permiso ao Parque Natural, dada a súa localización no corazón do mesmo. Actualmente encóntrase en proceso de conversión.