Terras de Celanova e Serra do Xurés

Igrexa de San Salvador de Redemuiños

Igrexa de San Salvador de Redemuiños

Edificio situado nun lugar privilexiado, nos derrames suroccidentais da Serra dá Moura.

Edificio situado nun lugar privilexiado, nos derrames suroccidentais da Serra dá Moura dende onde se divisa a amplitude do Val do Deva.