Terras de Celanova e Serra do Xurés

Foxo do lobo

Foxo do lobo

Esta construcción tradicional se usaba para la caza del lobo o de cualquier otro animal que atacase

Esta construcción tradicional se usaba para la caza del lobo o de cualquier otro animal que atacase al ganado.