Concello de Lobios

Mansio Aquis Oríginis

Mansio Aquis Oríginis

A mansio era un lugar de descanso situado nas inmediacións de calzadas romanas con gran tránsito.

A mansio era un lugar de descanso situado nas inmediacións de calzadas con gran tránsito, similares ás modernas pousadas.

Aquis Originis en concreto tiña uns 500 metros cadrados. As escavacións actuais déixannos distinguir o que era unha cociña e a zona termal. Tamén ten hipocausto, un sistema de calefacción que facía circular o aire quente por canalizacións baixo o chan, utilizado sobre todo nas termas do Imperio.