Concello de Lobios

Hotel AV Apartamentos**

Hotel AV Apartamentos**

Hotel AV Apartamentos consta dun total de 16 Apartamentos.

Hotel Av Apartamentos consta dun total de 16 Apartamentos, 12 dunha habitación e 4 de dúas habitacións cunha superficie de entre 40 e 70 metros cadrado respectivamente. Dous deles, están adaptados para minusválidos.

Todos os apartamentos contan con comedor e cociña, totalmente separados da habitación e o baño.