Concello de Lobios

Capela da Virxe do Xures

Capela da Virxe do Xures

O edificio data do século XIV e foi modificado ao longo de toda a primeira metade do século XVIII.

Este edificio é un dos poucos representantes do románico tardío na zona.

O edificio data do século XIV e foi modificado ao longo de toda a primeira metade do século XVIII, especialmente a fachada, a cal é de estilo barroco. A súa planta é rectangular. Nela son celebradas dúas romaxes.