Historia

Descobre o noso patrimonio

IGREXA DE SAN LORENZO DE PIÑOR

IGREXA DE SAN LORENZO DE PIÑOR

Igrexa do século XVI, representativa da arquitectura relixiosa galega.
Datado no século XVI Construción da arquitectura relixiosa popular galega. A característica máis salientable é a súa fachada, flanqueada nas esquinas por dúas pilastras que sosteñen un frontón dividido por unha hornacina coa imaxe de San Lorenzo. O acceso á igrexa realízase por unha gran escaleira barroca e a porta de acceso está coroada por un acolchado de estilo renacentista. Destaca a verticalidade do campanario coroado cunha balaustrada. A falta de decoración nas paredes do edificio é a nota dominante.