Concello de Lobeira

Porta de Lobeira

Porta de Lobeira

Centro de Interpretación da Etnografía do Parque Baixa Limia – Serra do Xurés

Infraestrutura de nova construción, cuxa principal finalidade é a de divulgar, informar e promover o Parque Baixa Limia-Serra do Xurés, así como dar a coñecer o pasado dos seus habitantes, a través dun centro de interpretación dedicado á etnografía.