Concello de Lobeira

Igrexa de San Martiño do Grou

Igrexa de San Martiño do Grou

De arquitectura sinxela, o acceso se realiza mediante un arco de medio punto de grandes dovelas.

De arquitectura sinxela, o acceso se realiza mediante un arco de medio punto de grandes dovelas. A espadaña adquire monumentalidade, con corpo de dobles arcos, decoración avolutada nos extremos e escaleiras de acceso ao campanario.

O interior non reviste especial interese, destacando as figuras de San Martiño, San Pedro e San Pablo, O Salvador e a Virxe Milagreira.