Concello de Lobeira

Igrexa e monte do Viso

Igrexa e monte do Viso

Este edificio é un dos poucos representantes do románico tardío na zona.

Este edificio é un dos poucos representantes do románico tardío na zona. O edificio data do século XIV e foi modificado ao longo de toda a primeira metade do século XVIII, especialmente a fachada, a cal é de estilo barroco. A súa planta é rectangular. Nela son celebradas dúas romaxes.