Concello de Bande

Las aguas del río Limia ocultan y dejan ver a su económico capricho, los vestigios de la historia.

Entroido

Entroido

O entroido galego, Ou Entroido (tamén chamado Antroido ou Introido, entre outras denominacións)

"O entroido galego, Ou Entroido (tamén chamado Antroido ou Introido, entre outras denominacións), é ademais unha celebración de longa tradición popular, sobre todo na provincia de Ourense. E hoxe goza de moi boa saúde, aínda que algúns ritos e peculiaridades perdéronse e outros estean en proceso de recuperación."