Concello de Bande

Las aguas del río Limia ocultan y dejan ver a su económico capricho, los vestigios de la historia.

Capela de Cadós

Capela de Cadós

A igrexa parroquial está dedicada a Santiago. A imaxe, de peregrino, aparece no interior da hornacin

A igrexa parroquial está dedicada a Santiago. A imaxe, de peregrino, aparece no interior da hornacina, sobre a portada. Esta última resólvese con arco de medio punto, de grandes dovelas e clave figurada. No seu interior o retablo maior, obra do século XVIII, mostra relevos dos Evanxelistas, Santiago na batalla do Clavijo e a Degollación do Apóstolo.