Concello de Bande

Las aguas del río Limia ocultan y dejan ver a su económico capricho, los vestigios de la historia.

Casa Mariña Turismo Rural

Casa Mariña Turismo Rural

Santa Mariña é un complexo destinado ao turismo rural, que se atopa ás beiras do río Miño. Distíngue

Santa Mariña é un complexo destinado ao turismo rural, que se atopa ás beiras do río Miño. Distínguense porque apostan por unha forma de vida natural e sostible, que intentan transmitir aos seus clientes.