Concello de Bande

Las aguas del río Limia ocultan y dejan ver a su económico capricho, los vestigios de la historia.

Capilla de Barrio

Capilla de Barrio

Capela de planta rectangular e muros de mampostería de granito, porta con dintel e ocos circulares a

Capela de planta rectangular e muros de mampostería de granito, porta con dintel e ocos circulares a ambos lados do portalón. Relieve na cima e espadaña dun arco de medio punto con remate de cornisa e frontón con cruz de pedra. Cuberta de tella a dúas augas.