Concello de Muiños

Porta de Muíños - Centro de Interpretación da Auga do Parque Baixa Limia

Porta de Muíños - Centro de Interpretación da Auga do Parque Baixa Limia

Súa principal finalidade é a de divulgar, informar e promover o Parque Baixa Limia-Serra do Xurés.

Infraestrutura de nova construción, cuxa principal finalidade é a de divulgar, informar e promover o Parque Baixa Limia-Serra do Xurés, así como dar a coñecer a importancia dos recursos acuáticos (termais, etc.) nel a través do Centro de Interpretación da Auga.